1.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje https://autodesa.lt (toliau – „Autodesa“).

1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra „Autodesa“, Kęstučio Baliutavičiaus individuali veikla, kodas 770470 (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti „Autodesoje“.

1.4. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant „Autodesoje“ taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

2.PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma nuo to momento, kai Pirkėjas „Autodesoje“ suformuoja užklausą ir gavęs atsakymą patvirtina pirkimą, nurodo pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti „Autodesoje“, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.3 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.

 

3.PIRKĖJO TEISĖS

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Autodesoje“, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo–pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu, elektroniniu paštu arba telefonu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

3.3. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4.PIRKĖJO PAREIGOS

 

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių ir, jei reikia, jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakyme pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją elektroniniu paštu arba telefonu.

4.3. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas prekes: mokėjimą elektronine bankininkyste arba grynais pinigais kurjeriui pristatant prekes.

4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5.PARDAVĖJO TEISĖS

 

5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi „Autodesos“ paslaugomis, jeigu Pirkėjas „Autodesa“ naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti „Autodesos“ darbo stabilumui ir saugumui.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti „Autodesos“ veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6.PARDAVĖJO PAREIGOS

 

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „Autodesos“ teikiamomis paslaugomis.

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

 

7.PREKIŲ KAINA

 

7.1. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais.. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos ir/ar nuolaidos nėra taikomos.

 

8.PREKIŲ UŽSAKYMAS IR PRISTATYMAS

 

8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

8.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu tą pačią arba kitą darbo dieną Šiaulių mieste. Užsisakius prekes iki 16 val., jos pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu tą pačią dieną. Užsisakius prekes po 16 val. – kitą darbo dieną. Jeigu užsakomos prekės nėra parduotuvėje, pristatymas gali užtrukti 2-3 darbo dienas. Ne Šiaulių mieste prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.

8.3. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių kainos ir pristatymo vietos. Apie detalius pristatymo įkainius Pirkėjas privalo susipažinti „Autodesoje“, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

8.4. Kai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Radęs neatitikimų Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytu telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu.

8.5. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos apie tai informuoja Pardavėją. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl prekių nepristatymo laiku.

 

9.SIUNTOS KOKYBĖ

 

9.1. Nurodytu pristatymo adresu pristatytos siuntos kokybę Pirkėjas tikrina dalyvaujant kurjeriui.

9.2. Jeigu siuntos pakuotė nepažeista, Pirkėjas neprivalo tikrinti prekę (-es) dalyvaujant kurjeriui. Jeigu pirkėjas priima siuntą ir pasirašo sąskaitą faktūrą be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai, be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.

9.3. Jei Pirkėjas pastebi, kad pakuotė turi pažeidimų, apie tai pasako siuntą pristačiusiam kurjeriui. Pirkėjas siuntos pristatymo dokumente pažymi, kad pakuotė turi pažeidimų, ir kartu su kurjeriu užpildo pakuotės pažeidimo aktą.

9.4. Pirkėjas, patikrinęs pakuotės viduje esančią (-ias) prekę (-es) ir radęs pažeidimų, juos turi užfiksuoti nuotraukose (jos reikalingos prekių grąžinimo procedūrai).

 

10.SUTARTIES ATSISAKYMAS IR PREKIŲ GRĄŽINIMAS

 

10.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimopardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties.

10.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties (užpildant „Autodesoje“ esančią prekių grąžinimo formą) per 14 dienų nuo tos dienos, kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes. Pristatymą apmoka Pirkėjas, jeigu siuntos pakuotė pristatymo metu buvo tvarkinga, turinys be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas. Pristatymą apmoka Pardavėjas, jeigu pakuotė turėjo pažeidimų arba siuntos turinyje Pirkėjas rado pažeidimų. Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

10.3. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, turi Pardavėjui „Autodesa“, individualios veiklos kodas 770470, buveinės adresas: Paukščių takas 11-10, Šiauliai, pranešti apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties pateikdamas pareiškimą (pavyzdžiui, paštu, elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą (prekių grąžinimo forma).

10.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti grąžinimo formą ir, jeigu pildomas popierinis formos variantas, pasirašyti.

10.5. Prekės negali būti grąžinamos, jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

10.6. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Pirkėjui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Pirkėjui įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.

10.7. Pardavėjas pinigus grąžina elektronine bankininkyste į Kliento nurodytą banko sąskaitos numerį.

10.8. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.

10.9. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomi šių Taisyklių 10.4-10.8. punktai.

 

11.ATSAKOMYBĖ

 

11.1. Pirkėjas atsako už „Autodesoje“ užklausoje ir užsakyme pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užklausos ir užsakymo formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas, pateikdamas užklausą, užsakymą „Autodesoje“, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais. Pirkėjas, nesutikęs su savo asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, negali pateikti užklausos, užsakymo „Autodesoje“.

11.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – tai reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su „Autodesos“ veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu info@autodesa.lt.

11.4. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.

11.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis „Autodesa“, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

 

12.INFORMACIJOS SIUNTIMAS

 

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užklausoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

12.3. Pirkėjo užklausos formoje pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, saugomi ir naudojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

 

13.PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

 

13.1. Kiekvienos „Autodesos“ prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.

13.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad „Autodesoje“ esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

13.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose „Autodesoje“ bei detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

13.4. Garantijos automobilių dalims galioja, jeigu Pirkėjas turi darbus atlikusio autoserviso sąskaitą. Jeigu Pirkėjas sąskaitos neturi, dėl garantijos galiojimo sprendžia „Autodesos“ administracija.

13.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.

 

14.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                                                

14.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

14.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.